Výhody mediácie

Výhody mediácie Vyriešenie konfliktu, alebo sporu na základe dobrovoľnosti, so stálou kontrolou procesu a konečného výsledku. ( dohoda o mediácii je záväzná ) Dostupnosť mediácie bez čakacích lehôt (na súdne pojednávanie je možné čakať aj niekoľko me...

Read More

Čo je mediácia

Mediácia je mimosúdne riešenie konfliktov a sporov za pomoci tretej strany-Mediátora. Je to rýchle a efektívne riešenie sporov, v ktorom sú obe strany prítomné dobrovoľne. Cieľom  je dospieť k prijateľnej dohode pre obe zúčastnené strany.  

Read More
O mne

O mne

  Volám sa Ing. Marek Novák mám dlhoročné skúsenosti ako policajt, kde som riešil množstvo sporov a stretol som sa okrem trestných vecí aj s mnohými občiansko právnymi, obchodnými, rodinnými  spormi. Ak došlo k riešeniu problémov súdnou cestou v...

Read More