Zmeny v s.r.o.

Zmeny v s.r.o.

Podľa vašich požiadaviek vypracujeme všetky doklady a podáme ohlásenia zmien na príslušné orgány. Pred prípravou dokladov s Vami prejdeme vaše požiadavky a nájdeme riešenie.  Máme skúsenosti aj s komplikovanými prípadmi: spoločnosti založené pred rok...

Read More