Mediácia a niektoré súvisiace právne predpisy:

 

  1. Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov
  2. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  3. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  4. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
  5. SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/52/ES
  6. Zákon č. 36/2005 Z. z.Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  7. Zákon č. 18/2018 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podmienky ochrany osobných údajov

platné od 25.05.2018